Цитат на деня 23.12.2004г.

 

“Винаги съм вярвал, че дълбо­ките промени както у човека, така и в обществото настъп­ват в разстояние на съвсем кратки периоди от време. Ко­гато най-малко очакваме, животът ни отправя предизви­кателство, за да изпита смелостта ни и волята ни за про­мени. И в този миг няма никакъв смисъл да се преструва­ме, че нищо не се е случило, или да се оправдаваме, из­тъквайки, че още не сме готови.

Предизвикателството не чака. Животът не гледа назад. Една седмица е предостатъчна, за да решим дали да при­емем съдбата си, или не.” П. Коелю

 

От редактора: Ако имате идеи, предложения, мнения или материали по темата, моля да ми ги изпращате на адрес: izberi@mail.bg, които бих могла евентуално да вместя тук. Благодаря!

Прекрасен ден!

 http://www.jacquielawson.com/viewcard.asp?code=PZ15807389

Светлана

23.12.2004г.

{START_COUNTER}